Lee Chul (bộ mới) phần 30: Truy bắt tội phạm (2)

 Lee Chul (bộ mới) phần 30: Truy bắt tội phạm (2)

Thanh tra Đông Hiếp quả nhiên là người có trí lực siêu phàm, bình thản trước mọi tình huống dù là nguy hiểm nhất.
 Lee Chul (bộ mới) phần 30: Truy bắt tội phạm (2)
Xem thêm phần trước có liên quan:
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.