Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 33: Nhớ người yêu cũ

 Lee Chul (bộ mới) phần 33: Nhớ người yêu cũ

Làm sao có thể quên đi được hình bóng "người phụ nữ" mà mình từng đầu ấp tay gối những lúc còn trong hoàn cảnh khốn khó. :v
 Lee Chul (bộ mới) phần 33: Nhớ người yêu cũ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.