Lee Chul (bộ mới) phần 33: Nhớ người yêu cũ

 Lee Chul (bộ mới) phần 33: Nhớ người yêu cũ

Làm sao có thể quên đi được hình bóng "người phụ nữ" mà mình từng đầu ấp tay gối những lúc còn trong hoàn cảnh khốn khó. :v
 Lee Chul (bộ mới) phần 33: Nhớ người yêu cũ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.