Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 35: Chàng tiên cá ngáo

 Lee Chul (bộ mới) phần 35: Chàng tiên cá ngáo

Tốt nhất là nhờ vả cái gì cũng nên dùng giọng điệu cho rõ ràng. 😌
 Lee Chul (bộ mới) phần 35: Chàng tiên cá ngáo
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.