Lee Chul (bộ mới) phần 36: Công chúa không cười

 Lee Chul (bộ mới) phần 36: Công chúa không cười

Chuyện xưa kể rằng, có một nàng công chúa xinh đẹp từ lúc sinh ra đã không biết cười. Vua cha liền ra chiếu chỉ nếu ai làm nàng cười được thì sẽ được làm chồng của nàng...
 Lee Chul (bộ mới) phần 36: Công chúa không cười
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.