Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 37: 20 000 000 000 đồng

 Lee Chul (bộ mới) phần 37: 20 000 000 000 đồng

Thần đèn cũng chỉ là con người mà thôi, không khác hơn được. :))
 Lee Chul (bộ mới) phần 37: 20 000 000 000 đồng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.