Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 112: Chia tay đòi quà

 Mr. FAP (bộ mới) phần 112: Chia tay đòi quà

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất - Anh cho em kèm với một lá thư - Em không lấy và tình anh đã mất - Tình đã cho không lấy lại bao giờ! (Xuân Diệu)
 Mr. FAP (bộ mới) phần 112: Chia tay đòi quà
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.