Mr. FAP (bộ mới) phần 118: Chàng trai hạt đậu

 Mr. FAP (bộ mới) phần 118: Chàng trai hạt đậu

Đừng bao giờ chạm vào nỗi tự tin của con gái, bạn không thể tưởng tượng được cô ấy sẽ hành động như thế nào đâu.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 118: Chàng trai hạt đậu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.