Mr. FAP (bộ mới) phần 119: Không cảm xúc

 Mr. FAP (bộ mới) phần 119: Không cảm xúc

Phụ nữ xinh đẹp luôn đem lại cho đàn ông nhiều nguồn cảm hứng trong sáng tạo văn học, mỹ thuật, âm nhạc... Nhưng phụ nữ xấu thì ngược lại...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 119: Không cảm xúc
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.