Mr. FAP (bộ mới) phần 120: Đối phó khoe hàng

 Mr. FAP (bộ mới) phần 120: Đối phó khoe hàng

Đánh vào nỗi đau của bọn biến thái, chúng ta sẽ chiến thắng được chúng.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 120: Đối phó khoe hàng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.