Mr. FAP (bộ mới) phần 121: Nắp kem đánh răng

 Mr. FAP (bộ mới) phần 121: Nắp kem đánh răng

Đây có thể nói là chàng trai bất hạnh nhất thế giới. :(
 Mr. FAP (bộ mới) phần 121: Nắp kem đánh răng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.