Mr. FAP (bộ mới) phần 122: Công chúa kén chọn

 Mr. FAP (bộ mới) phần 122: Công chúa kén chọn

Mưu cầu hạnh phúc cá nhân là quyền cơ bản của mỗi cô gái. ^^
 Mr. FAP (bộ mới) phần 122: Công chúa kén chọn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.