Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 126: Ngăn vỡ đập nước

 Mr. FAP (bộ mới) phần 126: Ngăn vỡ đập nước

Thời kỳ tranh tối tranh sáng, người anh hùng hảo hớn cũng nên biết làm gì để ngăn ngừa đại họa. 😌
 Mr. FAP (bộ mới) phần 126: Ngăn vỡ đập nước
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.