Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 127: Động tử thần

 Mr. FAP (bộ mới) phần 127: Động tử thần

Sau lưng mình thì người đàn ông có thể hoàn toàn không biết người phụ nữ đang toan tính những gì. 😌
 Mr. FAP (bộ mới) phần 127: Động tử thần
Xem thêm phần trước đó có liên quan:
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.