Mr. FAP (bộ mới) phần 127: Động tử thần

 Mr. FAP (bộ mới) phần 127: Động tử thần

Sau lưng mình thì người đàn ông có thể hoàn toàn không biết người phụ nữ đang toan tính những gì. 😌
 Mr. FAP (bộ mới) phần 127: Động tử thần
Xem thêm phần trước đó có liên quan:
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.