Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 128: Món quà chơi khăm

 Mr. FAP (bộ mới) phần 128: Món quà chơi khăm

Bách nhục xuyên tim, dự là sau đây đôi tình nhân này sẽ chia tay mãi mãi. 😂
 Mr. FAP (bộ mới) phần 128: Món quà chơi khăm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.