Mr. FAP (bộ mới) phần 130: Đi tìm gái tốt

 Mr. FAP (bộ mới) phần 130: Đi tìm gái tốt

Liệu điều ước có được thần đèn biến thành hiện thực?
 Mr. FAP (bộ mới) phần 130: Đi tìm gái tốt
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.