Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 132: Giải cứu chủ tướng

 Mr. FAP (bộ mới) phần 132: Giải cứu chủ tướng

Việc làm ở kiếp này sẽ ảnh hướng ít nhiều đến số phận của bạn ở kiếp sau...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 132: Giải cứu chủ tướng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.