Mr. FAP (bộ mới) phần 134: Những điều chưa thấy

 Mr. FAP (bộ mới) phần 134: Những điều chưa thấy

Muốn thấy điều mà các cặp đôi yêu nhau hay thấy ư? Đơn giản mà!
 Mr. FAP (bộ mới) phần 134: Những điều chưa thấy
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.