Mr. FAP (bộ mới) phần 135: Cô gái nói dối

 Mr. FAP (bộ mới) phần 135: Cô gái nói dối

Nói dối quá nhiều sẽ khiến người khác không bao giờ tin tưởng vào bạn nữa.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 135: Cô gái nói dối
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.