Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 138: Bùa tùng dịch

 Mr. FAP (bộ mới) phần 138: Bùa tùng dịch

Có một cái làng, vào buổi chiều hoàng hôn... người ta gọi là làng như cái hôn...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 138: Bùa tùng dịch
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.