Mr. FAP (bộ mới) phần 138: Bùa tùng dịch

 Mr. FAP (bộ mới) phần 138: Bùa tùng dịch

Có một cái làng, vào buổi chiều hoàng hôn... người ta gọi là làng như cái hôn...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 138: Bùa tùng dịch
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.