Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 140: Thục bi-da

 Mr. FAP (bộ mới) phần 140: Thục bi-da

Nếu có cơ hội mình sẽ yêu các nữ cơ thủ của môn bi-da. :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 140: Thục bi-da
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.