Mr. FAP (bộ mới) phần 140: Thục bi-da

 Mr. FAP (bộ mới) phần 140: Thục bi-da

Nếu có cơ hội mình sẽ yêu các nữ cơ thủ của môn bi-da. :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 140: Thục bi-da
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.