Silent Horror chap 100: Người bồi bàn

 Silent Horror chap 100: Người bồi bàn

Cha mẹ mà không quản lý được con cái, suy cho cùng đó cũng là điều không đúng.
 Silent Horror chap 100: Người bồi bàn  Silent Horror chap 100: Người bồi bàn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.