Silent Horror chap 102: Công bằng

 Silent Horror chap 102: Công bằng

Batman cần phải công bằng, ngay cả ở đời thực, nơi mà Batman không hề tồn tại. (?!)
 Silent Horror chap 102: Công bằng  Silent Horror chap 102: Công bằng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.