Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Silent Horror chap 102: Công bằng

 Silent Horror chap 102: Công bằng

Batman cần phải công bằng, ngay cả ở đời thực, nơi mà Batman không hề tồn tại. (?!)
 Silent Horror chap 102: Công bằng  Silent Horror chap 102: Công bằng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.