Silent Horror chap 104: Anh hùng

 Silent Horror chap 104: Anh hùng

Thời thế tạo anh hùng, thời thế cũng tạo những thằng khùng, đứa điên.
 Silent Horror chap 104: Anh hùng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.