Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Silent Horror chap 104: Anh hùng

 Silent Horror chap 104: Anh hùng

Thời thế tạo anh hùng, thời thế cũng tạo những thằng khùng, đứa điên.
 Silent Horror chap 104: Anh hùng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.