Silent Horror chap 107: Trận bóng đầu người

 Silent Horror chap 107: Trận bóng đầu người

Bài học rút ra: Không nên đá bóng gần bệnh viện, nhà xác...
 Silent Horror chap 107: Trận bóng đầu người
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.