Silent Horror chap 117: Để quên ví

 Silent Horror chap 117: Để quên ví

Để quên đồ ư? Đừng lo, đã có người luôn luôn sẵn sàng nhắc nhở bạn!
 Silent Horror chap 117: Để quên ví
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.