Silent Horror chap 121: Vui quá trớn

 Silent Horror chap 121: Vui quá trớn

Cái gì dù vui hay buồn đều nên có giới hạn, đừng để nó quá trớn.
 Silent Horror chap 121: Vui quá trớn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.