Silent Horror chap 122: Bạn bè online

 Silent Horror chap 122: Bạn bè online

Sau cái màn hình và webcam, bạn không thể biết được người khác như thế nào đâu.
 Silent Horror chap 122: Bạn bè online
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.