Silent Horror chap 123: Nạn nhân tốt số

 Silent Horror chap 123: Nạn nhân tốt số

Đôi khi bạn không nên cứu người khi chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra...
 Silent Horror chap 123: Nạn nhân tốt số
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.