Silent Horror chap 98: Xích đu

 Silent Horror chap 98: Xích đu

Người ta gọi đó là xích đu của tình yêu.
 Silent Horror chap 98: Xích đu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.