Truyện Mìn Lèo #66

 Truyện Mìn Lèo #66

Không còn gì để nói với cái mức độ quậy phá của con Mìn này. -_-
 Truyện Mìn Lèo #66
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.