Truyện Mìn Lèo #69

 Truyện Mìn Lèo #69

Mặc quần áo cho Mìn Lèo, có nên không đây? :v
 Truyện Mìn Lèo #69
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.