Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #76: Mèo tốc độ

 Truyện Mìn Lèo #76: Mèo tốc độ

Có ma tốc độ thì chắc chắn phải có "mèo tốc độ". >_<
 Truyện Mìn Lèo #76: Mèo tốc độ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.