Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #77: Chái Dò phân thân

 Truyện Mìn Lèo #77: Chái Dò phân thân

Đây là loài gì chứ không phải loài chó, chắc làm bằng đất sét quá ._.
 Truyện Mìn Lèo #77: Chái Dò phân thân
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.