Truyện Mìn Lèo #77: Chái Dò phân thân

 Truyện Mìn Lèo #77: Chái Dò phân thân

Đây là loài gì chứ không phải loài chó, chắc làm bằng đất sét quá ._.
 Truyện Mìn Lèo #77: Chái Dò phân thân
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.