Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #78: Ngôi nhà của Mìn

 Truyện Mìn Lèo #78: Ngôi nhà của Mìn

Chào mừng đến với ngôi nhà bìa giấy của Mìn Lèo. 😍
 Truyện Mìn Lèo #78: Ngôi nhà của Mìn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.