Truyện Mìn Lèo #80: Gấu bắc cực

 Truyện Mìn Lèo #80: Gấu bắc cực

Gấu bắc cực còn chưa đủ tuổi để đe dọa Mìn nhà ta. 😂
 Truyện Mìn Lèo #80: Gấu bắc cực
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.