Truyện Mìn Lèo #83: Khăn len mùa đông

 Truyện Mìn Lèo #83: Khăn len mùa đông

Mìn Lèo quả nhiên có một tấm lòng nhân hậu và rộng lượng hệt như cái bao tử của mình vậy.
 Truyện Mìn Lèo #83: Khăn len mùa đông
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.