Truyện Mìn Lèo #84: Mặt trời mê ngủ

 Truyện Mìn Lèo #84: Mặt trời mê ngủ

Khả năng mới của Mìn: ăn cả mặt trời. :v
 Truyện Mìn Lèo #84: Mặt trời mê ngủ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.