Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #84: Mặt trời mê ngủ

 Truyện Mìn Lèo #84: Mặt trời mê ngủ

Khả năng mới của Mìn: ăn cả mặt trời. :v
 Truyện Mìn Lèo #84: Mặt trời mê ngủ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.