Truyện Mìn Lèo #86: Chúc mừng giáng sinh

 Truyện Mìn Lèo #86: Chúc mừng giáng sinh

Giờ mới biết cô gái chủ của Mìn Lèo lại là tác giả của xê ri truyện lầy này. :v
 Truyện Mìn Lèo #86: Chúc mừng giáng sinh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.