Truyện Mìn Lèo #88: Chơi trốn tìm

 Truyện Mìn Lèo #88: Chơi trốn tìm

Mìn Lèo mà chơi trốn tìm thì không bao giờ thua mà lại còn được no bụng nữa chứ. :v
 Truyện Mìn Lèo #88: Chơi trốn tìm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.