Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #89: Giải cứu cô chủ

 Truyện Mìn Lèo #89: Giải cứu cô chủ

Đúng là chủ và tớ luôn có những mối liên hệ thần kinh đặc biệt với nhau. :3
 Truyện Mìn Lèo #89: Giải cứu cô chủ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.