Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Truyện Mìn Lèo #90: Gà con màu xanh

 Truyện Mìn Lèo #90: Gà con màu xanh

Mìn Lèo đôi khu cũng tin người vkl. :))
 Truyện Mìn Lèo #90: Gà con màu xanh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.