Truyện Mìn Lèo #92: Tập tành kinh doanh

 Truyện Mìn Lèo #92: Tập tành kinh doanh

Nhiều khi mấy người điên điên khùng khùng nhưng làm giàu thì dễ dàng lắm. :))
 Truyện Mìn Lèo #92: Tập tành kinh doanh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.