Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

10th Dimension Boys (full bộ) #1: Ngôi nhà trong rừng

10th Dimension Boys #1: Ngôi nhà trong rừng

Xin bắt đầu những câu chuyện huyền thoại cực bựa về 2 anh chàng Gần-Háng và Sóng-Gió (Ganhan & Songjo) trên blog TruyenHan.com
10th Dimension Boys #1: Ngôi nhà trong rừng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.