Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

10th Dimension Boys (full bộ) #2: Hãy thành thật với tao

 10th Dimension Boys (full bộ) #2: Hãy thành thật với tao

Một cách chơi chữ tiếng Anh khá buồn cười: Bullshit (nói xạo, chuyện tào lao vớ vẩn như phân bò)Bullsit (ngồi trên con bò). Ai chê nhạt thì cũng chịu thôi. 😂
 10th Dimension Boys (full bộ) #2: Hãy thành thật với tao
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.