Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

10th Dimension Boys (full bộ) #3: Tao đang có vấn đề

 10th Dimension Boys (full bộ) #3: Tao đang có vấn đề

Đây có phải là cái cảm giác khi bạn thấy thằng bạn mình và con bạn thân gặp gỡ nhau mà cứ như bọn nó là người yêu từ tám đời trước không? -_-
 10th Dimension Boys (full bộ) #3: Tao đang có vấn đề
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.