Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

10th Dimension Boys (full bộ) #4: Vị cứu tinh đến từ tương lai

 10th Dimension Boys (full bộ) #4: Vị cứu tinh đến từ tương lai

Không biết có tồn tại khái niệm "vòng lặp thời gian" không nữa. 😂
 10th Dimension Boys (full bộ) #4: Vị cứu tinh đến từ tương lai
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.