Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

10th Dimension Boys (full bộ) #6: Ship mỳ

 10th Dimension Boys (full bộ) #6: Ship mì

Dịch vụ ship mì có tâm nhất trong thế giới truyện tranh. Đúng là tiệm mỳ Sóng-Gió. 😂
 10th Dimension Boys (full bộ) #6: Ship mì
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.