Bựa nương (bộ mới) phần 132: Bút chì và bút bi

 Bựa nương (bộ mới) phần 132: Bút chì và bút bi

Một câu chuyện thấm đẫm tinh thần nhân văn sâu sắc và mang tính ẩn dụ mà không phải ai cũng có thể dễ dàng hiểu được.
 Bựa nương (bộ mới) phần 132: Bút chì và bút bi
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.