Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 135: Chuyện nhà xúc xích

 Bựa nương (bộ mới) phần 135: Chuyện nhà xúc xích

Cùng là xúc xích nhưng mỗi nơi lại có cách để làm cho nó thăng hoa khác nhau. :v Hãy tưởng tượng nó không phải là xúc xích mà là một thứ khác xem sao.
 Bựa nương (bộ mới) phần 135: Chuyện nhà xúc xích
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.