Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 139: Đêm nay ai đưa em về?

 Bựa nương (bộ mới) phần 139: Đêm nay ai đưa em về

Đêm nay ai đưa em về? Đường khuya sao trời lấp lánh? Đêm nay ai đưa em về? Mắt em sao sáng long lanh...
 Bựa nương (bộ mới) phần 139: Đêm nay ai đưa em về
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.